vertrouwelijke informatie

Alle door Refresj verwerkte persoonsgegevens worden door Refresj aangemerkt als vertrouwelijke informatie en zullen dan ook vertrouwelijk worden behandeld.

wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Refresj, gevestigd aan de Nieuwe Parklaan 17, 2597LA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

welke persoonsgegevens verwerken wij?

Refresj verzamelt en bewaart persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken o.a. contact informatie (naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) en persoonsgegevens zoals geslacht en geboortedatum. Daarnaast worden gegevens bewaart van bestanden die via ons contactformulier op de website worden geüpload en verwerken wij IT gerelateerde gegevens zoals IP-adres, internetbrowser en apparaat type, waarmee onze website wordt bezocht.

met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens?

Refresj verwerkt jouw persoonsgegevens allereerst om de door jou gevraagde diensten te verlenen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt om te onderzoeken op welke wijze wij onze website kunnen aanpassen om jouw bezoekerservaring te verbeteren.

Indien jij akkoord bent gegaan, zullen wij de persoonsgegevens ook gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en reclamefolders.

geen geautomatiseerde besluitvorming

Refresj neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat deze besluiten worden gecontroleerd door Refresj.

bewaren van persoonsgegevens

Refresj bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

delen van persoonsgegevens

Refresj deelt jouw persoonsgegevens niet met derden behalve in de hieronder beschreven situaties. Refresj kan jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden onder de overeenkomst die wij met jou hebben afgesloten. Refresj kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan bedrijven om diensten namens ons te verlenen zoals webhosting. Wij verplichten deze dienstverleners om de privacy van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken op een juiste manier te beschermen. Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien deze verplichting wordt opgelegd door een handhavingsinstantie.

beveiliging van persoonsgegevens

Refresj neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt alle passende technische, praktische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons kunnen worden verwacht om jouw persoonsgegevens te beschermen.

cookies of vergelijkbare technieken

Refresj maakt gebruik van cookies.

Zie onze Cookie pagina voor meer informatie »

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je het recht om bij ons een verzoek in te dienen om (i) inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt; (ii) de door ons verwerkte persoonsgegevens te corrigeren indien de gegevens onjuist of incompleet zijn; (iii) de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen (iv) de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Ook heb je het recht om de verleende toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken op elk moment in te trekken.

functionaris gegevensbescherming

Refresj heeft Nitin Parri benoemd als Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via telefoon op 070 - 399 79 34 of per e-mail: info@refresj.nl.

vragen

Vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement kan je richten aan Refresj, Nieuwe Parklaan 17, 2597LA Den Haag, tel: 070 - 399 79 34 of per e-mail: info@refresj.nl.

wijziging privacy statement

Refresj behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy Statement. Refresj zal onderaan dit Privacy Statement de datum noemen waarop het Privacy Statement voor de laatste keer is gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig te controleren of je de laatste versie van dit Privacy Statement hebt gelezen.

Maart 2020

kampvuurgesprek inplannen met Bradley?

06 - 21 84 06 49
bradley@refresj.nl
LinkedIn »

Bel mij!

wil je dat wij jou bellen?